Tarihçemiz

Güvendik ya da yaygın bilinen adıyla Kovanı köyünün eski adı Taşlıseki'dir. Bu ismin, köyün nispeten kayalık sayılabilecek bir küçük tepenin eteginde kurulmuş olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Zira eski köy merkezi şimdiki yerinden daha aşağılarda yer almaktadır. Taşlıseki ismine rastladığımız en eski tarihli kaynak Başbakanlık Osmanlı Arşivi`nde yer alan ve 557 numaralı Tapu Tahrir Defteri`dir ki bu defterin hazırlanış dönemi II.Selim (Kanuni'nin oğlu Sarı Selim) dönemi (1566-1574), yani 16. yüzyılın ikinci yarısıdır. Öyleyse köyün neredeyse 500 yıllık tarihinden söz etmek mümkün görünmektedir. Bu bölgelerin iskanının Osmanlı'dan da önce olduğu ve Malazgirt'ten sonra, özellikle Danişmendliler zamanında yapılan ilk iskan noktalarınin başında geldigi göz önünde bulundurulursa Taşlıseki ve civar köylerinin tarihini daha da gerilere götürmek mümkündür. İşte bu bilinen en eski kaynağın 28. sayfasında Taşlıseki köyünün kaydına rastlamaktayız. Şimdi bu kaydın Osmanlıca transkripsiyonunu (çevirimyazı) verelim:

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun